הכל על רכישת חברה

חלק מדיני חברה כוללים גם היבטים משפטיים בעת רכישת חברה. רכישת חברה היא התלבטות, שבהחלט ראוי להשקיע בה זמן רב, ויש להיעזר בבעל מקצוע, המתאים לכך. אחד המקצועות, שעוסקים בכל ההיבטים המשפטיים האלו, הוא עורך דין המתמחה בענייני חברות. עורך דין זה מתוקף תפקידו עליו להציע ליווי משפטי לרוכשים את החברה, ולוודא את הכדאיות המשפטית שבעסקה זו, ולכן לפני שחברה רוצה לרכוש חברה אחרת או להתמזג עימה עליה לשים לב לדיני החברות הרבים הכלולים בפעולה זו\, וכך להדגיש שזהו חלק מתפקידיו הרשמיים של עורך דין המתמחה בדיני חברות, וחלק משמעותי  מדיני החברות עצמן.

האם לרכוש את החברה עצמה או רק את הפעילות שלה?

כחלק מתפקיד עורך הדין, המתמחה בדיני חברות, הוא לענות על השאלה, שבה מתחבט כל אדם הרוצה לרכוש את החברה, האם לרכוש את המניות של החברה הנרכשת, ובכך גם בעצם לרכוש את המבנה המשפטי שלה או רק את הפעילות שלה, הכוללת את הפעילות העסקית ואת הנכסים שלה, ולמזג אותה אל תוך החברה הקיימת? עורך הדין יכול לעזור למתלבטים בבחינת השיקולים לכאן או לכאן.

השיקולים ברכישת חברה

השיקולים ברכישת חברה מתחלקים לשני סוגים:

שיקולים מנקודת המבט של הרוכשים, והמוכרים.

שיקולים  ברכישת חברה מנקודת המבט של הרוכשים:

  • רכישת חברה בכללותה כוללת גם את המניות שלה, ואת הפעילות העסקית שלה, שרכישה זו טומנת בתוכה סיכון, הדורש תשומת לב רבה. רכישת החברה כוללת בתוכה התחייבויות   עתידיות של החברה, וסיכונים שלא ניתן לראות אותם, כאשר חותמים על  ההסכם. סיכונים אלו כוללים בתוכם, חוב לרשויות המס ותביעות עתידיות, וכן יש לדעת שלא תמיד קיימת באפשרות הקונה להגיע להסכמים בנוגע לחובות אלו, אבל חובות לו עלולים להוסיף הוצאות, שלא היו מתכוננות לחברה.
  • לעומת הסיכון שברכישת החברה כולה, ברכישת נכסים מסוימים אין לחברה את הבעיה הזו, משום שהם רוכשים רק את הנכסים הללו, ופותחים דף חדש של פעילות עסקית.
  • כאשר רוכשים פעילות של חברה, ניתן לתת לעובדים הקיימים בחברה את כל הזכויות שלהם על פי חוק, ועם קניית החברה היא רשאית להעסיק עובדים חדשים. כאשר מתבצעת עסקת רכישת מניות, ניתן להחליף את העובדים הקיימים, והם ממשיכים לשמור על אותו רצף זכויות.
  • עסקת העברת פעילות דורשת במקרים רבים הסכמים מצד שלישי, ואילו עסקת רכישת מניות היא רק החלפת זהות בין בעלי המניות, ואינה מחייבת בהכרח הסכמים עם צדדים שלישיים.

רכישת חברה שיקולים מנקודת מבטם של המוכרים

  • על פי החוק, עסקת מכירת מניות, מחייבת את בעלי המניות במס בשיעור של 25% לחברה וליחיד, והמס הזה יושפע בהכרח מעלות רכישת המניות, והרווחים שניתנים לחלוקה שהצטברו בחברה.
  • לעומת עסקת מכירת פעילות, שתכלול מס רב יותר משום שיש צורך לשלם על כל אחד מהנכסים בנפרד.
  • הסכם למכירת פעילות מחייב את פיטורי כל העובדים, ובהכרח גם לשלם את כל הפיצויים המחויבים על פי חוק. תשלום זה משולם, על ידי המוכרים, ואילו בעסקת מכירת מניות אין חובה לפטר את כל העובדים.

 

דילוג לתוכן