כל המידע על תאגידים

כולנו מכירים תאגידים, וכולנו משתמשים בשירותים שלהם. התאגידים הם חלק נכבד וחשוב בכלכלת המדינה, וכחלק מזה כל התאגידים מאוגדים אצל רשם החברות והתאגידים, האחראי בין השאר על כל סיווג כל חברה, ועל מספור של כל חברה. בניגוד למחשבות הרבות כי תאגידים יכולים להיות רק התאגדות של מספר אנשים, על פי החוק, תאגיד מוגדר כהתאגדות  גם של אדם אחד בלבד. התאגיד יכול לבצע מגוון רחב של פעולות, כולל פעולות משפטיות בדומה לאדם פרטי. התאגיד כפוף לכל דיני התאגידים ולתקנות המיוחדות לתאגידים אלו, במאמר זה ננסה לכסות את נושא התאגידים.

אלו סוגי תאגידים  קיימים

לאחר ההגדרה של תאגיד, יש להבין כי קיימים מספר סוגים של תאגידים.

  • חברה

החברה היא התאגיד הנפוץ ביותר בישראל, על פי החוקים של מדינת ישראל, מטרתה העיקרית שלה היא בעצם לגרוף רווחים לבעליה. החברות מייצרות מוצרים רבים חלק מהמוצרים הם: מוצרים או שירותים, היכולים להביא תועלת לאדם. כדי להיקרא חברה, על החברה להיות עם שלושה מוסדות: בעלי מניות, דירקטוריון, והנהלה מעשית זאת אומרת הדרג המוכר לכולנו כמנכ"ל החברה.

על החברה להיות רשומה אצל רשם החברות תחת רשות התאגידים, שנמצאת תחת משרד המשפטים. כמובן שיש גם חברות שהן ללא מטרות רווח, כמו מלכ"רים או עמותות.

עמותה היא תאגיד, המוגדר ללא מטרות רווח כלומר העמותה אינה גורפת רווחים לכיסה, אלא היא קמה כדי לקדם פעילות חברתית או כדי לקדם פעילות עזרה. על פי החוק חייבים להיות לעמותה שלושה מוסדות: ועד מנהל, ועדת ביקורת, אספה כללית.

  • שותפות

ניתן לומר כי יש הבדלים רבים חברה לבין שותפות. ההבדלים העיקריים נעוצים בכך שישנו קשר אישי בין החברים בשותפות, כלומר לדוגמא, במקרה של מוות פתאומי של אחד השותפים או פשיטת רגל של השותפים, תגרום להפלת השותפות.

  • אגודה שיתופית

האגודה השיתופית, על פי החוק, היא תאגיד שהמטרה העיקרית שלו הוא פיתוח החיסכון בין אנשים שיש להם מטרות משותפות. כולנו מכירים אגודות שיתופיות, המתנהלות בעצם כמו חברה, דוגמא טובה לכך היא תנובה, שהחברים שלה הם הספקים האחראים על אספקת חומרי הגלם לאגודה השיתופית.

רשם התאגידים

רשם התאגידים נוסד בשנת 2006, מתוך רצון לייעל את המערכת.

איך מאורגנת רשות התאגידים?

רשות התאגידים מתחלקת לשלושה חלקים:

זרוע עסקית, זרוע מלכ"רים, זרוע פוליטית פרלמנטרית

כל זרוע כזו אחראית על תחומי עניין שונים, אך כל אחת מהם הללו כוללת את התפקידים הבאים:

  • רשומות– רשם התאגידים האחראי הבלעדי לרישום תאגידים חדשים או שינוי סטטוס, וכל חברה חייבת להיות רשומה.
  • פעולות הצהרתיות – רשם החברות והתאגידים אחראי בין השאר על העברת מידע לעל החברות והתאגידים שבתחום שיפוטו.
  • אישור משפטי – כמו כן רשם התאגידים אחראי על כך, שהוא רושם את הניהול התקין של העמותות, וזוהי אחריות כבדה מאד.

אכן עבודה רבה יש לרשות התאגידים, ועל פי החוק אל רשות התאגידים החברות מגישות דו"ח שנתי ומשלמות אגרה בהתאם לחוק החברות, ונגד החברות אשר יעבירו על החוק, יופעלו עונשים, לכן ניתן לומר כי כל חברה חייבת להיות רשומה אצל רשות התאגידים על פי החוק הקיים

דילוג לתוכן