הכל על פירוק חברות

דיני חברות כלולים בתוכם לא רק רכישת חברות, אלא גם פירוק חברות בין השאר. פירוק חברה מוגדר על פי חוק, כחיסול החברה כישות משפטית עם כל החוקים ודין וחשבון שהיא צריכה להגיש, כמו כן פירוק חברה כולל גם חלוקה של הנכסים שלה לזכאים, וכן הפירוק מהווה סיום הקשר בין החברים בחברה בינם לבין עצמם.

האחראי על פירוק של חברה באופן משפטי הוא עורך דין המתמחה בדיני חברות, וכך על פי החוק ניתן לומר כי קיימים שני צדדים לפירוק חברה, פירוק חברה מרצון, ושלא מרצון.

לשניהם יש דינים שונים בחוק החברות, הכולל בין השאר את דיני פירוק חברות.

פירוק חברות שלא ברצון

על פי החוק הישראלי, הקיים בין המשפט ראשי למפרק חברה. ניתן לומר כי קיימות 3 סיבות שבהם רשאי את המשפט לפרק חברה.

 1. החברה קיבלה החלטה מיוחדת, שהיא תפורק בידי בית משפט, שהחברה לא התחילה פעילות, לאחר שנה מהיום שהוקמה או שהפסיקה את הפעילות שלה לאחר שנה.
 2. חדלות פירעון
 3. פירוק בגלל צדק ויושר

מה הם השלבים בפירוק חברה לאחר קבלת החלטת בית המשפט?

 • הגשת בקשה על ידי הנושה לפירוק חברה או על ידי בעל המניה במקרים מסוימים.
 • בית המשפט יבדוק אם הבקשה לפירוק החברה היא נכונה, על פי העילות הקבועות בחוק.
 • במידה והבקשה מוצדקת, ובמהלך השלב של הדיון בית המשפט ממנה מפרק זמני.
 • לאחר שבית המשפט, מחליט כי ישנה עילה לפירוק החברה, ניתן לומר כי על הנושים של החברה אסור לתבוע אותו, ואין אפשרות של מכירת נכסים מחוץ לחברה.
 • בשלב זה פונים אל כונס הנכסים כונס הנכסים אחראי לקבל מידע על התנהלות החברה התקנית והחוקית.
 • מינוי מפרק קבוע בשלב הזה לאחר חקירת הכונס נכסים את התנהלות החברה הגיע השלב של מינוי מפרק קבוע.
 • הנושים או בעלי המניות יכולים להגיש מועמדים לתפקיד אך גם בית המשפט יכול לקבוע מועמד, שלא לפי בקשתם.
 • במהלך הפירוק נמכרים הנכסים של החברה, על מנת להגדיל את הקופה במידת האפשר, על מנת לשלם לנושים את כספם.

פירוק חברה מרצון

בחברה המתפרקת, שלא ברצון, הפירוק נעשה בין כותלי בית המשפט, בניגוד לפירוק חברה מרצון שנעשית מחוץ לכותלי בית המשפט. הסיבה הידועה של פירוק חברה מרצון היא בגלל חדלות פירעון כלומר אין  לחברה מספיק כסף לפרוע את החוב של הנושים שלה, והיא מחליטה לפרק את החברה על מנת לשלם לנושים את כספם.

החוק מאפשר לחברה לפרק את עצמה מרצון, ולמנוע את החובות לרשם החברות, כי על פי החוק גם חברה שאינה פעילה חייבת בתשלום אגרה..

כיצד מתבצעת החלטה על פירוק מרצון?

חברות המחליטות להתפרק מרצון אלו חברות, שאינן פעילות ולכן יש להן חובות. פירוק מרצון מונע את האפשרות של פירוק באמצעות הנושים. על החברה לשלוח הזמנות לאספה כללית, שעליה להוציא דו"ח על מצבה הכספי, שהוא תצהיר חדלות פירעון. המפרק ממונה על ידי החברה עצמה והוא אחראי על מכירת הנכסים, ועל כל תהליך הפירוק. ולכן חברה שמתפרקת מרצון זקוקה לשירותי עורך דין.

 

 

 

 

דילוג לתוכן